Inici temporada 2019/2020

Aquests son provisionalment, els horaris d’inici dels entrenaments de la temporada 2019/2020. En el cas de modificacions, s’informara via App o pag. web