Beques esportives

Les famílies interessades podran presentar la seva sol·licitud i la documentació necessària fins al pròxim divendres 23 d’agost

L’Ajuntament de Piera, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa uns nous ajuts per a la realització d’activitats esportives per part d’infants i adolescents del municipi que es trobin en una situació familiar amb dificultats econòmiques. El pressupost màxim que s’hi destinarà serà de 15.247 euros.

Concretament, les persones beneficiàries han de tenir entre els 3 anys i la majoria d’edat i han d’estar empadronades a la vila. Les activitats esportives subvencionades han de realitzar-se en entitats degudament registrades al municipi. Les beques no inclouen els campus que es poden organitzar durant la Setmana Santa, els mesos d’estiu o el Nadal.

L’objectiu és afavorir la pràctica esportiva a la vila i treballar per a la integració i la prevenció del risc d’exclusió social. L’esport és una eina per a millorar la convivència i promoure valors positius com el respecte, l’autocontrol, l’autoestima o la superació.

La documentació requerida i l’imprès de sol·licitud s’hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament de Piera. La data límit per fer-ho serà el pròxim divendres 23 d’agost.

Comsulteu formulari, requisits i documentacio a la pagina web de l’ajuntament de Piera