Preincripció temporada 2019/2020

Excel per descarregar, omplir i portar durant els mesos de juny i juliol als matins al camp de futbol

preincripció temp. 2019/2020

 

CIRCULAR NÚM.35

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ DE FEDERATS

Reconeixement mèdic obligatori

Per poder completar la inscripció com a federat, el reconeixement mèdic obligatori ha de trobar-se en vigor, d’acord amb l’article 112 del Reglament General.

Per recomanació mèdica de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE), la vigència màxima del reconeixement mèdic s’estableix en dos anys naturals, quedant doncs sense efecte la possibilitat de poder tramitar la llicència disposant de cita prèvia, tal com es permetia en temporades anteriors. Per tant, abans d’esgotar-se aquest termini els federats hauran de renovar el reconeixement mèdic, i si no es produeix aquesta renovació la seva llicència quedarà suspesa i no podran ser alineats en cap partit oficial ni amistós.

Els federats que s’inscriguin per primera vegada no podran tramitar la seva llicència sense haver superat el preceptiu reconeixement mèdic.

El reconeixement mèdic s’ha de superar en qualsevol dels centre homologats amb els quals l’FCF que establert conveni, que podeu consultar a través del següent enllaç:

http://fcf.cat/reconeixement-medic